Framtida golfare får ursäkt

Ulricehams kommun gjorde fel när ägaren till Åsundsholms Golfbana uppmanades att lösa in en fastighet i närheten innan banan får tas i bruk. Ett sådant villkor kan inte ställas för ett bygglov.
Nu ber kommunen om ursäkt.

Det har varit många turer kring den nya golfbanan vid Åsunden. Bland annat har kommunen hävdat att en närliggande fastighet måste lösas in, innan golfbanan får börja användas. Och det har varit ett problem eftersom golfbanans ägare och fastighetens ägare inte kommit överens om priset - något som i sin tur fått golfbanans ägare att begära en ändring i bygglovet, så att de 12 hål som redan är klara kan börja användas utan att fastigheten löses in.

Men sen upptäckte golfbanans jurister att kommunens första beslut inte alls gäller. Dels står kravet inte i själva beslutet utan bara i förtexten. Dels kan ett bygglov inte villkoras på det sättet. Och dessutom har kommunen missat att revidera detaljplanen för området.

Nu måste därför politikerna i miljö- och byggnämnden krypa till korset. I ett brev - som nämnden väntas godkänna på onsdag - står det att inlösen av fastigheten inte alls är ett villkor, utan får ses som en uppmaning för att underlätta kommunikationen runt golfbanan.

Vidare står det i brevet:
”Vi beklagar om vi varit otydliga i hanteringen och härigenom förorsakat besvär för inblandade parter.”

Golfbanans Daniel Gunnardo säger i en kommentar att kommunens agerande orsakat mycket merarbete och onödig negativ publicitet