Bristande kontroll av Subutex recept

Apoteken sköter inte kontrollen av vilka läkare som får skriva ut det narkotiska läkemedlet Subutex, det skriver Dagens Nyheter.

Bara läkare som har tillstånd från Socialstyrelsen får skriva recept på Subutex, och Socialstyrelsen skärpte kontrollen för att stoppa svarthandeln med läkemedlet. Men idag brister apoteken i kontrollen av recepten, skriver tidningen.