Varsel ger problem

Det gotländska samhället ställs på svåra prov och nu gäller det att inte ge upp. Det var budskapet när socialdemokraterna på tisdagskvällen diskuterade de omfattande nerdragningarna vid Flextronics Visbyfabrik.
Metallklubbens ordförande Connie Christensen oroades över att det var många lågutbildade och långtidssjukskrivna som tvingades sluta på fabriken och Sven-Erik Österberg, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, menade att det kan bli tal om en lagstiftning för att företagen skall ta ett större ansvar vid en här typen av varsel. Länsstyrelsen kommer i veckan att begära extrapengar från Staten för att klara av att hjälpa de som blir arbetslösa.