Kraftig ökning av narkotikabrotten

Antalet gripanden för narkotikabrott har ökat kraftigt i länet sen årets början. Under de fyra senaste månaderna har polisen gjort 341 gripanden för narkotikabrott. Och det är en ökning med 44 procent jämfört med förra årets första fyra månader.

I Kalix exempelvis har man jobbat med en speciell spaningsgrupp med två poliser sen i oktober, vilket också gett resultat i fler ingripanden som gäller narkotika.

Lotta Daniels från Kalixpolisen konstaterar att under de tre sista månaderna av 2006 gjorde polisen i Kalix 44 ingripanden som gällde narkotika. Och polisarbetet i Kalix har varit fortsatt framgångsrikt under de fyra första månaderna i år med 48 ingripanden i narkotikaärenden.