Förslag på ny militärchef

Gotland kommer att få en ny militärchef i juli. Den som föreslås är Bengt Jerkland, som idag jobbar som chef för bemanningsavdelningen vid Högkvarteret i Stockholm.
Bengt Jerkland är 54 år. Han kommer att efterträda nuvarande militärchefen Curt Westberg som istället blir chef för Mellersta Militärdistriktet. Beslut om tillsättningen av ny militärchef tas av regeringen.