Personalen hälsa i riskzon

Arbetsmiljöverket skärper tonen mot medicinkliniken på Universitetsjukhuset i Umeå. Personalens hälsa i riskzonen och problemet inte åtgärdat efter ett år.
Senast den 2:a november vill man veta vad medicinkliniken ska göra för att ställa i ordning ett läkemedelsrum. Vid ett besök för ett år sedan konstaterade Arbetsmiljöverket att det fanns brister vid beredningen av antibiotika och att personalens hälsa var i riskzonen. Vid ett återbesök i juni i år hade kliniken inte åtgärdat bristerna.