Botniabanan finansierad

Mer pengar har avsatts för att Botniabanan ska kunna slutföras trots att den blivit dyrare än beräknat.

Botniabanan kommer att få de pengar som begärts för att täcka fördyringen. Det säger näringsminister Björn Rosengren till Radio Västernorrland. I juli meddelades att Botniabanan kommer att bli 1,7 miljarder dyrare än beräknat. Bland annat på grund av den nya miljölagstiftningen enligt Lennart Westberg på Botniabanan AB. Björn Rosengren säger nu att pengar för att täcka fördyringen finns med i den nya infrastrukturpropositionen.