Kronisk sjukdom kan liknas vid sorg

Att drabbas av en kronisk sjukdom kan liknas med att ha sorg och drabbade uppmanar nu andra i liknande situation att söka upp föreningar somställer upp med stöd och hjälp

Margoth Berglund i Ljusdal har drabbats av två kroniska sjukdomar och vetskapen att man aldrig kan bli frisk från sin sjukdom är mycket jobbig, menar hon.
1995 fick hon den första diagnosen fibromyalgi och för fem år sedan konstaterades det att hon även hade drabbats av Sjögrens syndrom.
Tillsammas ger de här två sjukdomarna många problem med ständig värk i muskler och leder, torra slemhinnor och trötthet. När man drabbas av en kronisk sjukdom blir det en sorgereaktion och det är viktigt att ha nån att prata med, säger Margoth Berglund som uppmanar sjuka att söka sig till en förening för hjälp och stöd.