Svårare för asylsökande kurder

Omkring 4 000 asylsökande irakiska kurder, som kommit till Sverige det senaste året, riskerar att få avslag på sin ansökningar. Det kan bli konsekvensen av ett kommande avtal mellan Sverige och Turkiet.
Kurder som kommer från norra Irak, har under de senaste åren regelmässigt fått asyl i Sverige eftersom myndigheterna har ansett det praktiskt omöjligt för kurderna att återvända till sina hemtrakter. Men enligt vad Ekot erfar är Sverige på väg att nå en överenskommelse med Turkiet om att flyktingarna - när de skickas hem - ska få resa landvägen genom Turkiet tillbaka till norra Irak. Konsekvensen av en sådan uppgörelse skulle bli att det blir betydligt svårare för kurder från Irak att få asyl i Sverige.