Utbildningar ifrågasätts av Högskoleverket

Högskolan i Kalmar får sju ifrågasättanden i en genomgång som Högskoleverket gjort. 1700 utbildningar har granskats under sex år och många av dem har så allvarliga brister att examensrätten ifrågasätts.

De mest kritiserade utbildningarna är de som förbereder för verksamhet inom skola, vård och omsorg. Flest ifrågasättanden har Uppsala universitet fått med 20 stycken.

De ämnen som ifrågasatts i Kalmar är statsvetenskap, socialt arbete, högskoleingenjörsexamen (3 stycken), teknologie kandidatexamen och biomedicins magisterutbildning.