Stödjer folkhögskola

Kommunen kommer att stödja etableringen av en folkhögskola i Fårösund. Det gäller en skola med allmän linje och speciallinjer inom ''hälsa, fred och miljö'', som skall bli skolans profil-ämnen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ser starten av en folkhögskola som en del av omställningsarbetet och ett sätt för kommunen att bidra till sysselsättningen i Fårösund. Skolan beräknas ge cirka 30 arbetstillfällen och ha runt 100 elever. Förutsättningen för att skolan skall få statsbidrag är att kommunen är med och bidrar - och det kan röra sig om drygt 3 miljoner kronor.