Nej till Vänge pastorat

Stiftsstyrelsen säger nej till Vänge pastorats begäran att inte återbesätta en komministertjänst, eftersom man vill minska bemanningen. Styrelsen vill istället inleda samtal för att hitta en annan lösning. Däremot gick man vid sitt senaste möte med på att Alva pastorat får dra ner på en komministertjänst från heltid till halvtid på prov. Samfälligheten Gotlands kyrkor får bidrag till restaureringar på sammanlagt nästan 4,5 miljoner kronor till kyrkorna i Ala, Burs, Bäl, Fole, Gothem och Väte.