Skärpt granskning av friskolor

Det blir tuffare regler för friskolorna, enligt ett kommande lagförslag. Skärpningen innebär bland annat en hårdare granskning av friskolor inför deras etablering.
Enligt det kommande lagförslaget ska en särskild nämnd vid Skolverket syna ansökningarna från dem som vill starta friskola. Den nya nämnden ska ha representanter från till exempel kommuner, lärare och friskolor, enligt den lagrådsremiss som skolminister Ingegerd Wärnersson presenterade för den socialdemokratiska riksdagsgruppen på tisdagen. I dag har Skolverket ensamt sista ordet sedan berörd kommun har yttrat sig.