Sd på väg till kyrkan

Det högerextrema partiet Sverigedemokraterna söker nu en ny plattform för sitt budskap. Partiet satsar hårt på valet till Kyrkomötet, Svenska Kyrkans motsvarighet till riksdagen -som nu för för första gången utses direkt av väljarna.
Sverigedemokraterna för en aktiv kampanj med bland annat massutskick av valmaterial. Och partiet ställer upp i valet till kyrkomötet i samtliga valkretsar i landet, men bara i ett fåtal. regionala och lokala val, t.ex. inte i ett enda i Västsverige. Och det främlingsfientliga budskapet från Sverigedemokraterna lanseras också i kyrkovalet: En svensk kyrka för svenskar, en fädernas kyrka i Sveriges land. Kyrkan skall avhålla sig från att arbeta för ett mångkulturellt samhället och inte gömma flyktingar. Och så förfasar sig Sverigedemokraterna över att Svenska Kyrkan genom skilsmässan från staten degraderas till en vanlig kyrka bredvid de muslimska församlingarna och alla andra. Valmanifestet innehåller också högkyrkliga formuleringar om att kyrkan inte skall blanda sig i vardagspolitiken, arbeta för en bättre samhällsmoral och inre upplåta kyrkan för utställningar och konserter som väcker förargelse.