Mittuniversitetet fick få anmärkningar i kontroll

1 700 utbildningar på Sveriges högskolor har i 6 år granskats av Högskoleverket och Mittuniversitetet har klarat sig bra med bara tre anmärkningar. De utbildningar som högkoleverket anmärkt på är i Litteraturvetenskap i Härnösand och Naturgeografi i Sundsvall.