Får riva gammal vast

En fastighetsägare i Grötlingbo får tillstånd att ta bort 3,5 meter lång stenvast. Orsakaen är att fastighetsägaren vill ha möjlighet att köra in på sin fastighet, något som länsstyrelsen anser är acceptabelt.