Förnybar energi ointressant

Intresset för förnybar energi har minskat bland kommunerna. .
Detta trots att staten bidrar med pengar. Det visar en enkät som tidningen Kommunaktuellt gjort. 1998 hade 80 kommuner konkreta planer för energisatsningar med sol, vind och biobränsle. Men hittills har bara 27 ansökningar kommit till energimyndigheten. För fem år sen trodde 157 komunalråd att deras kommuner skulle bli självförsörjande på förnybar energi, idag är det bara 85 som har den uppfattningen.