Gustav Adolf inviger Linnés barndomshem i Råshult 1935

I Råshult norr om Älmhult i sydvästra Småland finns Linnés barndomshem, omgärdat av ett naturreservat. Det är en väl bevarad 1700-talsmiljö med blomsterängarl och hagar.

På Råshult pågår sedan några år tillbaka ett projekt för att återställa landskapet som det såg ut på Linnés tid med småskaliga åkertegar, skogsbete och ängsmarker. Stegvis återuppbyggs också trägärdesgårdarna. Som utgångspunkt för arbetet har man Laga skifteskartan från 1841 men också Linnés egna beskrivningar från den Öländska och Gotländska resan 1741 och den Skånska resan 1749.
 
Råshult som en bevarad kulturmiljö invigdes den 2 juni 1935 med högtidligt tal av bland andra Kronprins Gustav Adolf och August Beskow, landshövding i Kronobergs län.