Autismsatsning utökas inte

En satsning på små barn med grav autism i Oskarshamnsområdet kommer inte spridas till resten av länet nästa år. Habiliteringschefen Ann-Katrin Moldenius är besviken eftersom den visat så positiva resultat.

En satsning på små barn med grav autism i Oskarshamnsområdet kommer inte spridas till resten av länet nästa år. Habiliteringschefen Ann-Katrin Moldenius säger till P4 Kalmar att hon är besviken eftersom den visat så positiva resultat.

-Barnen som varit med i projektet har utvecklat ett språk och en social gemenskap som dom inte haft tidigare” säger hon.

Barn med autism har i kanadensiska studier visat sig få betydligt bättre förutsättningar att klara en normal skolgång och ett liv i ett eget boende - om man tidigt sätter in all kraft för att på ett strukturerat sätt uppmuntra dom positiva inslagen i deras utveckling - och förra året påbörjades ett projekt där ett urval av 4-6 åringar med grav autism i Oskarshamn stöttades och där alla vuxna runtomkring de lär sig arbeta med metoden som går under namnet beteendeterapeutisk intensivträning

Projektet går ut vid årsskiftet och habiliteringen hade inför nästa års budget ansökt om fem nya heltidstjänster för att kunna permanenta satsningen och få den att omfatta hela länet, vilket varje år skulle ge ett 20-tall nya autistiska barn större förutsättningar till ett normalt liv. Men det hela har inte prioriterats i den redan hårt ansträngda budgeten för hälso- och sjukvården.

- Det är en prioriteringsfråga och det är klart att jag ömmar ju för våra barn, så jag hade ju hoppats att vi skulle få det här, men vi får väl inte ge upp utan jobba på att vi får det här kommande år, säger Ann-Katrin Moldenius.