Vattenånga viktig för klimatprognoser

Ny forskning på Chalmers i Göteborg skall göra prognoserna om förändrat klimat bättre. I fokus kring debatten om det hotande varmare klimatet står växthusgaserna. Och den viktigaste växthusgasen är vattenånga, men den är mycket svår att mäta korrekt.

De prognoser som nu finns om klimatutvecklingen har nästan alla en sak gemensam - de grundar sig på osäkra uppgifter. Men när det gäller en av de allra viktigaste faktorerna - vattenångan - ska forskare på Chalmers nu försöka ta fram nya säkra mätmetoder. För vattenångan betyder mycket för växthuseffekten, säger Donal Murtagh, professor i global miljömätteknik.

– Vattenångan är en väldigt stark växthusgas. Den är mycket mer effektiv än koldioxid. Små förändringar i vattenångan kan ha en lika stor effekt som en stor förändring i koldioxid.

Viktigt mäta vattenånga
Vattenånga påverkar alltså växthuseffekten och därmed klimatet mer än koldioxid som länge har stått i centrum för miljödebatten. Men vattenångan är svår att mäta när man kommer lite högre upp i atmosfären. Och nu startar Chalmers två projekt för att förbättra mätmetoderna. För om man inte vet hur vattenångan uppträder i atmosfären kan man inte heller göra några säkra klimatmodeller:

– Vattenånga är ett väldigt komplext ämne som påverkar väldigt många processer i atmosfären och man vet ännu inte riktigt på vilket sätt den kommer att påverka oss. Därför är det viktigt att ha mätningar, säger Donal Murtagh.

Både starkare och svagare
Vattenångan kan påverka växthuseffekten på i huvudsak två olika sätt. Den kan göra effekten både starkare och svagare.

– Ökar man mängden vattenånga så ökar man växthuseffekten. Men den kan också bilda moln som beroende på vilken höjd molnen bildas på påverkar inkommande solstrålar och därmed kan dämpa växthuseffekten.

Om man ska ha en tillförlitlig modell som man kan göra långtidsprognoser med så vill man helst ha en som beskriver alla de kända processerna så väl som möjligt, säger Donal Murtagh.

Christer Fridén
christer.friden@sr.se