Många satsningar i Oskarshamn

I Oskarshamn satsas under nästa år fyra miljoner på en ny idrottshall vid Oscarsgymnasiet. En halv miljon läggs på att starta bussturer från staden till Kristdala och Figeholm alla kvällar i veckan.

Detta efter den överenskommelse om budget för 2008 som soicaldemokraterna och vänsterpartiet nu enats om.

Mest satsas på barnen. Barn och utbildningsnämnden får drygt tre miljoner mer än de bett om. Pengarna ska gå till mindre barngrupper på dagis och bättre stöd till barn med olika slags problem.