Ovisshet för torvens skatt

Framtiden är oviss för svensk torvproduktion. Torven är ett alternativ när kärnkraften avvecklas, men det står och faller med hur den beskattas.
I dag producerar torven ungefär lika mycket energi som vindkraften. Men frågan är om torven ska få slippa koldioxidskatt också i fortsättningen. Det har länge varit ovisst. Tomas Johansson, som jobbar på Norrheden Torv i Storuman, säger att ovissheten hämmar investeringsviljan. Nyss började Torvutredningen sitt arbete. Den stora knäckfrågan är om torven ska räknas som förnyelsebar, alltså ett biobränsle, eller fossil, som olja. Olof Johansson, som leder utredningen, tycker att torven ska slippa koldioxidskatt, för torv är ändå bättre än importerad olja. Markerna binder koldioxid också, påpekar förespråkarna. Men de utsläpp som blir vid förbränning måste ändå räknas, påpekar miljödepartementet.