Patienter ska få renare blodplasma

En procent av dem som får blodtransfusion drabbas av biverkningar. För att undvika dem ska Blekingesjukhuset nu på försök börja ge behandlad blodplasma vid alla transfusioner.

Inom svensk sjukvård får patienterna nästan alltid obehandlad blodplasma, så kallad patientplasma, något man slutade med i Norge för 15 år sedan.

– Jag tror att man i Sverige enbart tittat på priset, men vi har tittat på det medicinska priset, säger Ivar Vaara, verksamhetschef vid den laboratoriemedicinska enheten vid Blekingesjukhuset.

Försöket pågår fram till årsskiftet.