Många unga får jobb

Fler får jobb. Framförallt så får fler unga jobb, visar Statistiska Centralbyråns siffror för januari till mars. Av de som är mellan 16 och 24 år, så var det 44.000 fler som hade sysselsättning den här våren mot förra. Det var 30 år sedan så många unga fick jobb. 

Ungdomsarbetslösheten är nu nere på 10,9 procent - jämfört med 13,5 procent för ett år sedan.