Dålig arbetsmiljö kan stå Gagnef dyrt

Gagnefs kommun riskerar ett vite på 800 000 kronor för dålig arbetsmiljö vid äldreboendet Tjärnsjögården/Gagnefsgården. Det är situationen i köket, som arbetsmiljöverket fortfarande är kritisk, till trots påpekanden sedan våren 2004. Verket kräver nu att kommunen åtgärdar bristerna före den 1 september. Dessutom hotar verket med ett vite på 150 000 kronor för brister i arbetsmiljön vid Djuråsskolans kök.