EU-stöd för godkända betyg

Nordvästskånska kommuner söker pengar från EU för att alla gymnasieelever ska gå ut med godkända betyg.
I dag är det långt ifrån alla ungdomar som kommer in på gymnasieskolan som också går ut med godkända betyg. De fyra kommunerna Perstorp, Klippan, Åstorp och Örkelljunga vill nu dra igång ett projekt för att råda bot på den saken. Även det lokala näringslivet och högskolan i Kristianstad deltar. Och får man pengar från EU startar projektet hösten 2002. Målet är att alla som kommer in på gymnasiet ska vara godkända när de slutar. För att nå dit ska eleverna kunna kombinera teoretiska studier med arbete på företag. De behöver inte klara av studierna på en viss bestämd tid utan får arbeta i sin egen takt. Kommunerna hoppas på ett preliminärt besked i november om EU ställer upp med pengar.