Skolelevers miniräknare för dyra

Skolverket kritiserar att elever på Wargentinsskolan i Östersund måste betala 730 kronor för att få tillgång till miniräknare som de behöver i undervisningen.

Ett så högt pris uppfyller inte skollagens krav på en kostnadsfri utbildning, enligt Skolverket.

Skolans regler ska nu ändras så att eleverna får tillgång till miniräknarna billigare.