Pappersminskning på myndigheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län som i vanliga fall granskar andras miljöarbete, har nu bestämt sig för att själv föregå med gott exempel, bland annat genom mindre pappersslöseri vid kopieringsmaskinerna.
Länsstyrelsen har tagit fram en miljöplan som bland annat slår fast att personalen ska minska pappersförbrukningen med 10 procent. 52 papper per anställd och vecka ska ner till 46 stycken till nästa år. Men pappersfrågan är förstås bara en liten del i länsstyrelsens miljöledningsarbete. Det handlar också om mål som gäller t ex tillstånd för miljöfarlig tillverkning.