Internet kan bli hjälp för äldre

Flens kommun kan komma att hjälpa kommuninvånare med post- och bankärenden på internet.
Enligt en motion till kommunfullmäktige från miljöpartisten Åsa Dahlberg - och som socialnämnden väntas ställa sig bakom - ska kommunen ett par dagar i månaden ha en person som hjälper till med att betala räkningar via internet. Bakgrunden är de avgifter som post- och bankkontor tar ut för transaktioner. Miljöpartisten Åsa Dahlberg menar att särskilt äldre personer i samhället drabbas av de avgifterna, eftersom äldre i större utsträckning är utan hemdatorer än andra grupper.