Fastigheter bullersaneras

Alla fastigheter i Eskilstuna som störs av buller från kommunala vägar ska åtgärdas före år 2010. Det framgår av ett nytt tjänstemannaförslag.
I första hand ska kommunen göra något åt gatusträckor där det bullrar mest. En inventering som har gjort visar att det finns 91 fastigheter som har en bullernivå på mellan 65 och 70 decibel. Skulle man byta ut alla fönster skulle det kosta 21 miljoner kronor. Kommunen väntas söka statsbidrag för de aktuella bulleråtgärderna, men det är osäkert hur mycket bidrag som kommer att finnas i framtiden och därför bör åtgärder göras så snart som möjligt, enligt förslaget. Bakgrunden till förslaget till bulleråtgärder är kommunens antagna miljöpolicy där bland annat buller från kommunala vägar ingår.