Skärpt koll på folköl

Länsstyrelsen vill ha en redovisning av Gotlands kommun över hur tillsynen över folkölsförsäljningen ska skötas.
Riksdagen har beslutat om förändringar i alkohollagen, som skärper kraven på att kommunerna ser till att reglerna för folkölsförsäljningen följs. Kommunen kan bland annat förbjuda försäljning av folköl i affärer eller servering på restauranger. Länsstyrelsen konstaterar att det inte är klart uttalat hur folkölstillsynen ska bedrivas och organiseras på Gotland och begär en redovisning av kommunen.