Upplevelseturism växande bransch

Upplevelseturismen kan skapa fler jobb. Det är utgångspunkten för en satsning på att göra Gotland bättre på upplevelseturism, som görs med hjälp av pengar från Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.
Upplevelseturismen blir allt viktigare och det gäller att erbjuda olika aktiviteter för turisterna i samband med besök. Gotland har valts ut som ett speciellt intressant ställe att pröva idéerna på. Upplevelsen kan börja redan på färjan genom exempelvis ett interaktivt spel om Gotland. Gotländska kvalitetsvaror är också en viktig del av upplevelsen och en tillväxt av upplevelseturismen kommer också att innebära fler jobb.