Kraftig bevakning av Bålsta station

Länsstyrelsen i Uppsala län har gett tillstånd till att sätta upp 23 övervakningskameror omkring stationsområdet i Bålsta.

Stationen har på senare tid utsatts för en hel del skadegöresle och det har förekommit våldsamheter. Syftet med kamerorna är att försöka förhindra mer av detta.