Våtmarker räddar Vättervatten

Habo kommun tänker satsa 3,5 miljoner på att anlägga våtmarker som ska rena avloppsvatten och dagvatten från centralorten Habo, innan det smutsiga vattnet når Vättern.
Men det kan ta tid, för länsstyrelsen anser att en av de två planerade våtmarkerna innebär ett stort ingrepp i naturen. Det innebär att miljödomstolen måste undersöka platsen först. Omkring 275 000 personer får sitt dricksvatten från Vättern och risken är stor för att sjön ska förlora sitt fina vatten eftersom det varje år hamnar stora mängder gödning från t ex avloppsreningsverk i sjön.