Kvinnorna kring Linné

Linnés äldsta dotter Lisa Stina var också hon botaniskt intresserad och hade sin egen trädgård. Med flera andra kvinnliga botaniker i olika länder brevväxlade han. Men vid universitetet var kvinnor vid den här tiden inte välkomna.

Hör programmet Vetandets värld i fokus med Mariette Manktelow - om kvinnorna kring Linné. Redaktör Camilla Widebeck. Från 8 mars 2007.