Lätt fixa körkortet som privatist på ön

Vägverkets körkortsinspektörer bedömer inte dem som kör upp på ett enhetligt sätt. Det visar en granskning som Riksrevisionen gjort av Vägverkets förarprövning.
På Gotland var det relativt lätt att köra upp som privatist.

Det kan skilja mycket mellan inspektörer på ett och samma kontor och många kontor uppfyller inte Vägverkets egna krav på hur stor variation det får finnas mellan olika inspektörer.

Stor variation även mellan kontoren
På Gotland var det relativt lätt att köra upp som privatist med 61 procent godkända i körkortsprovet, vilket är det näst högsta antalet i landet.
Däremot var det betydligt svårare för trafikskoleleverna på Gotland att bli godkända, än på de flesta andra orter i landet.