Linné som poet

Litteraturprofessor Torsten Pettersson blev fascinerad av konkreta detaljer i Linnés reseskildringar bland annat från Lappland: en kvinna klagar över grodor i magen och Linné själv är nära att drunkna i ett kärr. Det här tände en impuls som fick Pettersson att skriva en diktsamling kring Linné i jag-form, utkommen i april 2007. ”Jag ser en stjärna. Ett diktat porträtt av Carl von Linné”

Torsten Pettersson intervjuas i Radio Uppland av Uje Brandelius och läser själv en av dikterna, där läkaren Linné i Lycksele ordinerar tjära mot kväkande grodor i en kvinnas mage. Från 2 maj 2007.