Intagningsstopp på kirurgen

Alla planerade operationer vid lasarettets kirurgavdelningar har tillfälligt stoppats. Anledningen är sjukskrivningar som har lett till brist på sjuksköterskor till nattjänst.
Intagningsstoppet på kirurgavdelningarna rör planerade ingrepp på allmänkirurgen, ortopeden, urologen och öronkliniken, eftersom klinikledningen inte vill öka arbetsbördan för den kvarvarande personalen. Akuta fall, patienter med tumörsjukdomar och barn är undantagna och berörs inte. Den polikliniska operationsverksamheten, där patienterna inte behöver ligga kvar, kan istället komma att utökas. Patienter med inbokad inläggning/operation kommer att informeras fortlöpande. Förhoppningen är att intagningsstoppet kan hävas inom kort.