Narkossköterskor kan få MS

Narkossköterskor löper tre gånger större risk än andra att få nervsjukdomen MS, multipel Skleros. Det visar en ny studie som gjortts vid yrkes- och miljömedicinska kliniken i Linköping.
Enligt studien är det bland annat lösningsmedlet i narkosgasen som bidrar till sjukdomen. Men samtidigt är det också så att vissa människor lättare än andra drabbas, säger Anne-Marie Landtblom som arbetat med studien. För två år sedan fick en narkossköterska i Linköping sin MS klassad som arbetsskada.