Bredband via elnätet

Snabbare dataöverföring, s.k bredband, vara verklighet för alla hushåll på Gotland om några år. Det är nu klart att kommmunen satsar på bredband via elnätet.
Fördelen är att grundinvesteringen i nätet redan är gjord, vilket gör utbyggnaden billigare än att bygga ett helt nytt fibernät. Kommunens mål är att alla på Gotland ska få tillgång till bredband via elnätet år 2004. Regeringen stödjer utbyggnaden på Gotland med 42 miljoner kr och kommunens insats stannar vid cirka tre miljoner kr.