Sahlin och Sabuni talade mot homofobi

Den internationella dagen mot homofobi har uppmärksammats på flera håll i landet. På Sergels torg i Stockholm hölls en manifestation där bland andra integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin talade.

– Kära vänner. Det började för tre år sedan för att påminnas om att 15 år tidigare så tog WHO, den internationella världshälsoorganisationen, bort sjukdomsstämpeln på homosexualitet. Så grattis alla ni här som är homosexuella, ni har varit officiellt friska nu i 18 år. Det är ju inte klokt, sa Mona Sahlin.

Betonade hot från kd
Ett fåtal regnbågsflaggor vajade i vinden när Mona Sahlin talade inför ett knappt hundratal deltagare på den internationella dagen mot homofobi, Idaho-dagen. Hon betonade bland annat det hot hon ser från kristdemokraterna som bland annat motsätter sig en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Mona Sahlin fick rungande applåder när hon avslutar sitt tal. Hon säger att det egentligen inte finns några meningsskiljaktigheter mellan henne och Nyamko Sabuni, som talade före henne, när det gäller hbt-frågor, alltså homo-, bi- och transpersoner. Men tillägger hon, Nyamko Sabuni måste samarbeta med kristdemokraterna.

Sabuni ser en skillnad
Nyamko Sabuni tycker också att de är eniga, men med en tydlig skillnad.

– Alla viktiga reformer på hbt-området har genomförts av borgerliga regeringar. Både när det gäller skärpning av lagar när det gäller att ta bort begrepp som att homosexualitet skulle vara en sjukdom, när det gäller en neutral lagstiftning när man blir byxmyndig, det vill säga när man kan ha sex. Partnerskapslagen infördes också av en borgerlig regering.

– Men det är socialister som är duktiga på att ta åt sig äran ock också profilera sig på området, det är skillnaden mellan mig och Mona Sahlin.

”Onödigt dumt”
Men det håller Mona Sahlin inte med om.

– Det är verkligen onödigt dumt av Nyamko att säga det, tycker jag. Vi har varit överens om alla de förändringar som har skett, och nästa steg har varit att utreda könsneutral äktenskapslagstiftning så att den här regeringen som sitter nu, om de vill, kan genomföra det.

– Jag tycker Nyamko borde koncentrera sig på det som verkligen är problemet när det gäller homofobin, och det problemet finns i hennes egen regering och inte mellan henne och mig.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se