Israeler och palestinier skjuter farliga raketer mot varandra

Det har länge varit bråk mellan ledarnai landet Israel och ledarna i Palestina.De kommer inte överens omvar gränserna för Israel ska gåoch vilken mark palestinierna ska bo på.Partierna Hamas och Fatah bestämmertillsammans i Palestinas regering.En del av Hamas är en våldsgrupp,de har sprängt bomber i Israel.Gruppen tycker inte att landet ska finnas.På torsdagen hotade gruppen Hamas medatt de ska fortsätta att spränga bomber i Israel.Det sade de efter att Israels soldaterskjutit raketer mot Gaza-områdeti Palestina.De raketerna skadade flera människoroch dödade minst två personer.Israels ledare säger att de gör såför att Hamas har skjutit raketermot Israel.