Fiskdöden i Torsharg utredd

De uppemot 80 fiskar som hittades döda i Torshargsån i Torshälla i börja av augusti dog av akut metallförgiftning eller syrebrist
Den slutsatsen drar miljökontoret efter att resultatet av de vattenprover som gjorts nu är klara. Det är sannolikt att mycket regnande gjorde att mer gifter från den nedlagda soptippen i närheten sipprade ut i ån, än normalt, menar miljöinspektör Kjell Westermark, som säger resultaten ökar kravet på att kommunen gör något åt den gamla tippen så att det inte händer igen.