Mariette Manktelow: "Den egna fascinationen fängslade andra"

Carl von Linné gjorde botanik och zoologi till egna vetenskaper från att tidigare varit perifera ämnen inom medicinen.  Därmed lade han viktiga grundstenar till efterföljande forskning, säger Mariette Manktelow, botaniker, Linnéforskare och samordnare för jubiléet i Uppsala. Linnés egen fascination för naturen smittade av sig och fängslade hans åhörare då på hans tid, och gör det än idag. Mariette Manktelow svarar här på Linnéportalens enkät.

Vad var det i Linnés personlighet som gjorde honom så speciell?

– Han hade en förmåga att fängsla sina åhörare och var en stor retoriker och pedagog. Allt bottnade i en egen fascination över naturens små detaljer, person och budskap tycks ha varit ett. Trots sitt höga arbetstempo tycks han ha tagit sig tid med både studenter, besökare, grannar och familj. Bland de stora och tunga personerna tycks han ha haft ett klassresekomplex som gjorde att han växlade mellan självförakt och självberömmelse, men bland de små och svaga tycks han likt sin far ha haft ett vekt hjärta och känt omsorg.

Vad var i dina ögon det främsta han uträttade, och varför var det så märkvärdigt?

– Att han lyfte de inom medicinen så perifera ämnena botanik och zoologi till egna vetenskaper. Han lade därmed viktiga grundstenar till efterföljande forskning. Hans vetenskapliga gärning har påverkat oss mycket.

Vad är det viktigaste arvet han lämnat efter sig till idag?

– Genom sin geniala förmåga att systematisera den rika variationen i naturen har han gett många påföljande generationer forskare redskap för sitt arbete, t.ex. de binära namnen och termer för former. För gemene man kan det dock vara att han i sitt arbete förenade detaljstudier med lust och glädje i både tal och skrift. Det kan ha påverkat vår inställning till naturen.

Vad tror du han skulle gjort om han hade fötts idag?

– Jag tror att han skulle ha arbetat för att bevara arterna på jorden och ekosystemen, mycket av praktiska orsaker - vi är en del av planetens väv av organismer. Troligen hade han uppfunnit stora datasystem som förenklade bevarandet av floran och faunan samt hållit brandtal i FN.

Finns det någon risk att vi överskattar hans betydelse i samband med jubileet?

– Ja naturligtvis, men det gör inte så mycket. Om det leder till en ökad kärlek till naturen med dess arter hos den yngre generationen är det mycket värt. Sen har vi ju roligt också.

Hur firar du jubileet?

Genom att stå mitt i organisationen av jubileet i Uppsala med uppdrag att skapa något för dem som bor i det linneanska kulturarvet - uppsalaborna själva. Det är mycket jobb, men också fantastiskt roligt.

Något du vill tillägga kring Linné och jubiléet? Vad har Linné betytt för dig personligen?

– Det är fantastiskt att få uppleva detta under sitt liv. Jag har fått så mycket glädje genom mitt arbete och kontakter med människor i Uppsala. Linné är som alltid en inspirerande, högst närvarande person, som han alltid har varit sedan min uppväxt i Linnés Hammarby.

Enkät: Björn Gunér