Unckel kritisk till statlig finansiering

Landshövding Per Unckel anser att staten måste bli bättre på att matcha de anslag som sätts av för väginvsteringar mot de verkliga kostnaderna. Unckel menar att dagens finansieringssystem slår särskilt hårt mot Stockholmsregionen, när pengarna som avsatts inte räcker.  Det skriver han i ett remisssvar idag.

Väghållningsplanerna sträcker sig över 12 års tid. I planerna räknar man med att kostnaderna ökar med 1% per år. Men i Stockholmsregionen stiger byggpriserna för tillfället med över 15% per år, något som gör att pengarna helt enkelt inte räcker till mot slutet av planeringsperiodena.

Då har kommuner och landsting att välja mellan att skjuta till mer pengar från andra verksamheter, eller att avstå från byggprojekt.

Ett exempel på ett projekt som skjuts på framtiden på grund av finansieringssystemet är enligt landshövdingen ombyggnaden av E18 mellan Hjulsta och Kista.

Per Unckel vill att systemet ändras så att alla projeket i väghållningsplanerna verkligen ska kunna genomföras.