Chefer friade i ''balkongmålet''

Två chefer på det kommunägda Nyköpingshem, bland andra vd:n Christer Gustavsson, frikändes idag från misstankarna om vållande till kroppsskada i samband med balkongolyckan i Nyköping förra året då 19-årige Erik Lind skadades allvarligt när han föll ned från en balkong.
Åklagaren menade att att de två cheferna var de ytterst ansvariga för att räcket var felaktigt fastsatt och löst. Tingsrätten ansåg det inte bevisat att de båda åtalade varit oaktsamma och därmed ansvariga Det var när 19-årige Erik Lind hjälpte en kamrats mormor att flytta som balkongräcket lossnade och han störtade handlöst från andra våningen med livshotande skador som följd. Tingsrätten konstaterar att balkongräcket var felaktigt monterat, men att det inte var brister i Nyköpingshems kontrollrutiner som låg bakom att detta inte upptäcktes. Vid förhör under rättegången framkom att bolaget inte hade några särskilda rutiner för att kontrollera balkongerna på sina fastigheter. Enligt tingsrätten behöver balkonger inte ses över oftare än vart trettionde år och det faktum att balkongen felanmäldes strax innan olyckan. Erik Lind menar att rättssäkerheten är bristfällig för den som råkar ut för ''oseriösa fastighetsägare'' som inte kontrollerar sina fastigheter. Han säger till Sveriges Radio Sörmland att han är förvånad över att någon ansvarig inte fälldes.