Arkeologisk utgrävning på Lummerbacken röner stora framgångar

Föreningen Kråknäsjärnets pågående arkeologiska utgrävningar på Lummerbacken helt nära Hembygdsgården i Torsåker röner just nu stora framgångar. 120 stenåldersfynd påträffades under bara en timmes tid. Siljanstrakten har hittats.

20 Uppsalastudenter genomför utgrävningar i veckan på slaglinje.

De flesta av fynden är så kallade avslag av flinta, men också 8000-åriga skärvor av asktuff, en meteoritbergart från