Nio förlorar jobben på FMC

Nio personer förlorar jobben på Försäkringsmedicinskt Centrum, FMC i Tranås. Sju har varslats om uppsägning och två kommer att gå i avtalspension
Försäkringsmedicinskt Centrum gör utredningar åt försäkringskassorna. Men beställningarna har blivit allt färre, säger Rolf Bergman, som är affärsområdeschef, till Nyheterna. Därför tvingas man nu minska antalet utredningsteam från fem till fyra i Tranås. FMC i Tranås har idag 42 anställda. Nio av dem förlorar nu sina jobb.