Patienter förväxlades - fel blev nedsövd

På sjukhuset i Gävle förväxlades två patienter vid en operation. En 72-årig patient som förväxlades med en annan person. 72-åringen blev därför nedsövd när hon egentligen skulle ha fått en lokalbedövning. Men misstaget upptäcktes och hon fick tillslut rätt sorts operation.

Fallet anmäldes enligt Lex Maria till Socialstyrelsen som skriver att patienten inte utsattes för någon säkerhetsrisk, men att det i en annan situation skulle ha kunnat få förödande konsekvenser.

Orsaken till förväxlingen var att en sjuksköterska inte hade lärt sig ett nytt datorprogram för planering av operationstider.