Jordreform i Zimbabwe

Regeringen i Zimbabwe accepterar de vita storjordägarnas förslag till jordreform. Storjordägarna har erbjudit en miljon hektar mark i utbyte mot en laglig omfördelning av marken, vilket regeringen har meddelat att den accepterar.
De vita jordbrukarna sade i somras att de skulle försöka samla in pengar för att kompensera dem som släpper mark till en jordreform. 531 gårdar ingår i erbjudandet, och tanken är att de skall tas över av 20.000 svarta familjer. Sedan svarta krigsveteraner började ockupera de vitas storjordbruk i Zimbabwe för ett och ett halvt år sen, har 9 vita dödats och många har tvingats att överge sina gårdar. Zimbabwes president Robert Mugabe kräver att Storbritannien skall betala för jordreformen, eftersom det var den brittiska kolonialmakten som orsakade den nuvarande obalansen i ägandet.